„Działania promocyjne pól golfowych Województwa Zachodniopomorskiego -to temat Konferencji, która odbyła się 4 marca 2010 w Szczecinie. Udział w niej wzięli min. :
Senator Andrzej Person,Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Witold Jabłoński,
Sławomir Piński, Małgorzata Hudyma, Małgorzata Marchelak, Waldemar Ziemak

część 2

część 3