Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12.00 a zakończyło około godziny 20.00. Podczas Walnego delegaci wybrali nowy Zarząd Polskiego Związku Golfa. Głosowanie nad wyborem Prezesa Polskiego Związku Golfa miało miejsca po przedstawieniu przez kandydatów programów. Prezesem został Marek Michałowski, który uzyskał 35 głosów.

część 2

część 3

część 4

część 5