Oprócz członków obu klubów, dwa dni grali też zaproszeni goście w ilości dwudziestu, z powodu obecności których były także nagrody w klasyfikacji „open. Brutto najlepszy okazał się Robert Nowosad, a netto Adam Konieczny.