Najlepszym zawodnikiem Modrego Lasu, przy słabszej niż zwykle formie obu Bilów (Krzysztof nawet skreczował), został Jan Galanty, przed Jędrkiem Łopatto i Andrzejem Follendorfem. Wśród pań najlepsza okazała się Sławomira Konieczna. Netto wygrał Janusz Wiśniewski. Oprócz członków obu klubów, dwa dni grali też zaproszeni goście w ilości dwudziestu, z powodu obecności których były także nagrody w klasyfikacji „open. Brutto najlepszy okazał się Robert Nowosad, a netto Adam Konieczny.