W Binowie na rok 2015 wybrany został nowy Kapitan Klubu. Jakie ma plany i co chciałby zdziałać? Zobaczcie.
Funkcję tę będzie pełnił Paweł Zwierz, a Vice-Kapitanem, który zastąpi w kolejnej kadencji Pawła – jest Sylwester Tutko.