Wszyscy mamy dosyć zimy dlatego wbrew zimowej aurze, szukając wiosny w Binowie spotkali się po długiej zimie spragnieni golfa, golfiści!