To że możemy grać w golfa zawdzięczamy nie związkom, , organizacjom czy systemowi, ale ludziom — ludziom którzy konsekwentnie i z uporem budują nam obiekty na których możemy grać. Takim miejscem jest pole w Olszewce, małej wsi położonej na drodze do Bydgoszczy. Miejsce to zawdzięczamy człowiekowi , który w tym miejscu postanowił propagować golfa.