Pomiędzy 26 a 28 lipca na polach Sierra Golf Club, Postołowo Golf Club walczono o tytuły najlepszych golfistów w trzech kategoriach wiekowych. Wręczenie pucharów zwycięzcom odbyło się na polu w Postołowie. Przedstawimy migawki z ich wręczenia.