PZU Polonia Cup – migawki cz.III – wręczenie nagród